Menu

Thiết kế nội thất Biệt thự khu Vườn Đào - Tây Hồ - Hà Nội

Địa điểm: Khu Vườn Đào - Tây Hồ - Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2014

Nội dung công việc: Thiết kế nội thất công trình